Welkom bij HRMobiliteit

De economie en de arbeidsmarkt zijn sterk in beweging.
In-, door- en uitstroom van personeel is aan de orde van de dag. Bedrijven hebben een overbezetting in personeel, andere hebben vacatures. Mensen willen aan het werk blijven óf in het arbeidsproces (terug) komen. Werkzekerheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor een beter werkende arbeidsmarkt. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor individu, bedrijfsleven, opleidingscentra en overheid. Een juiste match tussen werkgever en werknemer staat hierin centraal.

U heeft 

  • een tijdelijke of structurele overbezetting en wilt graag een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de situatie.
  • tijdelijke of structurele vacatures en wilt deze graag snel en/of flexibel ingevuld zien met talentvolle medewerkers.

  

Wat kan HRMobiliteit voor u betekenen in deze situaties? 

HRMobiliteit kan u op twee manieren van dienst zijn:

  

We spelen in op de noodzaak van iedere organisatie om te bezuinigen op inhuur van externen én het uitplaatsen van boventallig personeel.

Mensenwerk blijft maatwerk 
We bespreken graag, in een persoonlijk gesprek, de mogelijkheden voor uw bedrijf. Indien u vrijblijvend een oriënterend gesprek wilt, kunt u
contact opnemen met Bettina Schaap of Astrid Korevaar.

  

  

  

© 2009 HRMobiliteit